Edunvalvonta

Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille, koko liitolle, tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Paikallisesti Pirkkalan kunnassa
Kunnan vanhusneuvoston pj. Anna-Maija Lahtinen ja Matti Lassinaro varajäsen. Vanhusneuvoston toimikausi on 2021 - 2023.
Eläkeläisneuvottelukunnan jäseniä ovat Pentti Knuuti ja varalla Esko Mälkönen.

Hyvinvointialueen vanhuusneuvosto

Antero Saksala (pj) ja Anna-Maija Lahtinen (jäsen).

Alueellisesti Pirkanmaan piirin alueella 
Piirimme, Pirkanmaan kansallinen senioripiiri ry, tekee yhteistyötä Pirkanmaan eläkeläispiiriyhdistysten neuvottelukunnan kanssa. ( PEETU ).
Neuvottelukunnan jäseniä ovat senioripiirin lisäksi Eläkeläiset ry:n Pirkanmaan aluejärjestö ry, EKL:n Pirkanmaan piiri ry, Eläkeliiton Pirkanmaan piiri ry.

Ks. senioripiirin tiedot

Valtakunnallisesti
Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.